Nagrade na takmičenjima za inovacije u zelenim tehnologijama i klimatskim promenama
Proizvodnja hrane koristeći višak toplote iz industrije, 4 grada u Švedskoj | 2. nagrada, 2018.
Smanjivanje opterećenja električne mreže u Malmeu, Švedska | finalisti na takmičenju, 2019
Pametna i energetski efikasna Nidaros katedrala u Trondhajmu, Norveška | 2. nagrada, 2018
Nordic Edge, najveći expo i konferencija za pametne gradove u Skandinaviji | finalisti, 2017

Zatvori

Inovacija u oblasti održivog razvoja gradova i u kontekstu klimatskih promena je verovatno ključni princip u našem radu i glavni je razlog zbog kojeg je ENEF concept osnovan. Za nas, inovacija ne znači samo smišljanje novih ideja nego takođe i pronalaženje praktičnih načina za njihovu realizaciju unutar postojećih sistema i aktera. Stoga često testiramo naše pretpostavke i eksperimentišemo sa mogućnostima primene na tržištu u direktnoj vezi sa donosiocima odluka. Ovo činimo putem učešća na takmičenjima za inovaciju, koje organizuju opštine i velike firme da bi pronašli rešenje za konkretan problem sa kojim se susreću. Na ovaj način, profitiramo kroz dobijanje eksternog znanja i iskustava, upoznajemo se sa aktuelnim ili očekivanim problemima, koje su prepreke da se oni reše danas, kao i ciljevima za dalji razvoj. Na osnovu ovih informacija, modifikujemo i usavršavamo naše ideje i pristup.

Nagrađivani smo i izabrani za finaliste na brojnim međunarodnim takmičenjima u Srbiji, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj i Islandu. Kao rezultat, ENEF concept je stekao međunarodno priznanje kao klimatski-pozitivna firma, te smo od 2017-e godine deo mreže EIT Climate-KIC, najznačajnijeg evropskog javno-privatnog partnerstva za sprečavanje klimatskih promena kroz inovaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.