Održivi razvoj
kroz sistemsko razmišljanje

ENEF concept je konsultantska firma koja okuplja arhitekte, dizajnere, planere, inženjere energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. U bliskoj saradnji sa našim klijentima razvijamo projekte za održivi razvoj građene sredine, naročito u kontekstu klimatskih promena. Naš rad baziramo na sistemskom razmišljanju i interdisciplinarnom ukrštanju znanja. Sa ovakvim pristupom kreiramo trajna i inovativna rešenja koja donose vrednost ne samo našim klijentima nego i celom društvu.

Naši klijenti
i partneri

Sarađujemo sa privatnim firmama, javnim institucijama, fakultetima i međunarodnim organizacijama. Radimo sa klijentima iz različitih sektora jer nastojimo da kontinualno produbljujemo razumevanje svih procesa, biznis planova, odlučujućih vrednosti i interesa, ne samo direktno vezane za naše klijente, nego i za ceo sistem koji utiče na njihov posao. Razvijanjem projekata u skladu sa ovim perspektivama, pružamo našim klijentima i partnerima osnovu da izgrade i održe bolju komunikaciju i saradnju sa svim učesnicima na projektu.

Upoznajte
našeg direktora

Ivan Kalc je osnivač i direktor ENEF concept-a. Po struci je arhitekta. Primio je brojne nagrade i priznanja u zemlji i inostranstvu za rešenja iz oblasti klimatskih i povezanih socio-ekonomskih potreba i izazova u urbanim područjima. Školovao se na fakultetima tehničkih nauka u Srbiji, Norveškoj i Švedskoj (FTN, NTNU i KTH) i poseduje dve master diplome, kombinujući polja arhitekture i energetske efikasnosti.