Korišćenje viška toplote iz okolne industrije u procesu proizvodnje hrane
Demonstracioni centar urbane proizvodnje povrća i ribe u Rejkjaviku, Island
Edukativni centar za cirkularnu proizvodnju hrane u Rejkjaviku, Island
Urbana proizvodnja hrane velike razmere sa integrisanim restoranom, Švedska | 2. nagrada
Proizvodnja male razmere u poslovnoj zgradi u Beogradu | finalisti na konkursu
Prezentacija projekta na konferenciji “Hrana i gradovi budućnosti” u Malmeu, Švedska
Predstavnici tima na ceremoniji dodele nagrada u Malmeu, Švedska

Zatvori

Globalna populacija će po sadašnjim prognozama dostići 10 milijardi ljudi do 2050-e godine, što će rezultovati 50% većom potrebom za hranom u poređenju sa 2013-om godinom. Kako je površina obradivog zemljišta ograničena, mogućnosti za proizvodnju hrane u gradovima su izazvale mnogo interesovanja u proteklih nekoliko godina. Međutim, visoke cene zemljišta u gradovima otežavaju ekonomsku isplativost ovakvog poduhvata. Stoga je efikasnost u korišćenju resursa potrebna na nekoliko nivoa, što uključuje upotrebu obnovljivih izvora energije, vrhunska inženjerska rešenja, energetski efikasnu opremu, modele cirkularne proizvodnje sa tehnologijama za recikliranje otpada, nutrijenata i vode, kao i dodatne i netipične izvore prihoda, naročito ako je proizvodnja malog obima. Za ovaj kompleksan izazov, koji zahteva skup znanja i kompetencija iz oblasti inženjerstva, biologije, poljoprivrede, uzgoja ribe, ekonomije i arhitekture, udružili smo snage sa multi-disciplinarnim timom istraživača i industrijskih stručnjaka iz Holandije, Islanda i Slovenije i oformili konzorcijum Samraekt-Growing Together.

Tim je razvio rešenje za efikasnu i poslovno-isplativu proizvodnju hrane najpre počinjući sa dokazivanjem koncepta i to putem učešća na nekoliko međunarodnih konkursa za inovaciju, koje su organizovale opštine u Švedskoj i Islandu zajedno sa vodećim firmama iz industrije i obezbedile lokacije i svu prateću infrastrukturu. Naš tim je osvojio drugu nagradu na takmičenju Urban Food from Residual Heat u Švedskoj i uvršteni smo u finaliste konkursa C40 Reinventing Cities na Islandu, za rešenja koja demonstriraju poslovno-isplativi metod za proizvodnju ribe i povrća, uz efikasno upravljanje energijom koje se bazira na korišćenju otpadne toplote iz okolnih fabrika i ostalih industrijskih izvora.

Nakon uspešno dokazanog koncepta, Samraekt– Growing together biznis strategija je sada spremna za investicije i implementaciju u partnerskim gradovima. Trenutno radimo na izgradnji objekta za demonstraciju korišćenih principa u Rejkjaviku na Islandu. Nastaviće se.