Proširenje elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Beogradu | 2. nagrada | Rađeno sa Zabriskie Studio
Zgrada Radiodifuzne ustanove vojvodine (RTV) u novom sadu | finalisti na konkursu
Mild Home - ekološko naselje u Beogradu | pohvala žirija na konkursu
Blok sa “nula otpada” u Rejkjaviku, Island | finalisti na konkursu c40 Reinventing Cities
Proizvodnja hrane koristeći višak toplote iz industrije, 4 grada u Švedskoj | 2. nagrada
Demonstracioni i edukativni centar za cirkularnu proizvodnju hrane u Rejkjaviku, Island
Gradska galerija na Kosančićevom vencu u Beogradu | konkurs
Bar na plaži napravljen od korišćenih transportnih kontejnera, Beograd
Osenčenje od i prema okolnim kućama, rađeno za analizu adekvatne spratnosti kuće

Zatvori

Smatramo da održiva arhitektura predstavlja kompromis između različitih perspektiva, od dizajna i tehničkih rešenja, preko ekonomskih aspekata do ljudskog komfora, kao i zaštite životne sredine. U ranim fazama projekta se retko pridaje podjednaka pažnja svim ovim faktorima, što izaziva komplikacije u kasnijim fazama razvoja projekta. U našem radu, najpre težimo da razumemo koje su osnovne ideje naših klijenata za razvoj datog projekta a potom im pomažemo da formulišu i razviju rešenja koja poštuju željene ciljeve dok u isto vreme optimizuju korišćenje energije i resursa.

Volimo da počnemo rad sa arhitektama u ranim fazama i da pratimo razvoj projekta kroz konstantno proveravanje svih naknadnih promena u odnosu na prvobitno usvojena rešenja i da proračunamo njihov uticaj na ljudski komfor i životnu sredinu. Naše usluge uključuju analize i kompjuterske simulacije nivoa prirodnog osvetljenja, prirodne ventilacije, izloženost direktnom sunčevom zračenju u odnosu na formu i orijentaciju objekta, kao i izbor materijala.